Plans de emerxencia

Compártao :

  • A reacción ante as distintas emerxencias que poidan superar a capacidade de resposta dos servizos habituais está planificada de xeito que esta se produza de forma coordinada e eficaz.

A continuación indícanse os accesos aos distintos plans de emerxencia aprobados pola Comunidade Autónoma de Galicia. 

PLANS SECTORIAIS E ESPECÍFICOS

 

PLANS TERRITORIAIS

 

PLANS DE EMERXENCIA EXTERIOR

A información meteorolóxica incluída nestes plans
foi realizada pola Axencia Estatal de Meteoroloxía
(Delegación Territorial da Coruña)

 

ESTABLECEMENTOS AFECTADOS POLO R.D. 840/2015

 

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL