VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO
Guías de contratación

Compártao :

Compartir

Guía da colaboración pública horizontal da Comunidade Autónoma de Galicia

 • Introdución: que é a colaboración horizontal ou público-pública?
 • Colaboración horizontal interna dentro do servizo público autonómico
 • Colaboración horizontal "externa" con outras Administracións públicas, en particular coa Administración local

Guía de boas prácticas para favorecer a contratación pública de innovación en Galicia

Guía para unha contratación pública socialmente responsable no sector público autonómico galego

 • Introdución
 • Preparación e adxudicación do contrato
 •       Necesidade e obxecto da contratación
 •       Especificacións técnicas
 •       Prego de cláusulas

 

Documentos relacionados
 • Guía da colaboración pública horizontal da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Guía de boas prácticas para favorecer a contratación pública de innovación en Galicia
 • Guía para unha contratación pública socialmente responsable no sector público autonómico galego