Concursos de traslados e provisión temporal

Compártao :

Compartir

 

Corpos xerais da Administración de Xustiza

 

 

13/10/2021

Resolución do 30 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

Prazo de presentación de solicitudes: do 14/10/2021 ao 27/10/2021 (ambos inclusive)

21/09/2021 

Acordo da comisión de valoración do concurso específico para a provisión do posto de responsable de estatística, rexistro e calidade da Fiscalia provincial da Coruña

17/09/2021

Resolución do 15 de setembro de 2021, pola que se aproba a listaxe e baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña

24/8/2021

Resolución do 24 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se designa a comisión de valoración do concurso específico para a provisión dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña 

18/6/2021

Correción de erros da Resolución do 10 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña. 

17/6/2021

Resolución do 10 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.

23/2/2021

Corrección de erros. Resolución do 11 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 28 de xullo de 2020.

19/2/2021

Resolución do 11 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado por Resolución do 28 de xullo de 2020.

 

Concurso de Traslados 2020

Documentación e trámites necesarios

1) Persoal procedente de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

 • Fotocopia do DNI
 • Cese
 • Certificado ou copia dos trienios recoñecidos
 • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) 
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria onde conste o nº de afiliación da Seguridade Social (unicamente para ingresos posteriores ao 01/01/2011) e fotocopia da tarxeta de MUGEJU
 • Certificación das vacacións e días de asuntos particulares gozados na Administración da que procedan. A certificación deberá indicar os días de vacacións e asuntos particulares correspondentes a 2020 que, no seu caso, estean pendentes de desfrutar por razóns xustificadas
 • Modelo 145 (IRPF)

2) Persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia

3) Persoal que obtén destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

O persoal que obteña un novo destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento, deberá facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario.

Tamén deberá facer entrega desta no caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade autónoma nun corpo distinto de que estaba a prestar servizos.

Así mesmo, no caso de contar coa tarxeta de identificación especial por razón do destino que viña desempeñando, deberá devolvela ao servizo de persoal correspondente.

15/2/2021

Instrución relativa ao concurso de traslados convocado por Resolución do 28 de xullo de 2020 da Dirección Xeral de Xustiza  

15/12/2020

Información do Ministerio

Orde de 15-12-2020 pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslado entre funcionarios/as dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Resolución do 28-07-2020 da Dirección Xeral de Xustiza (BOE/DOG 01-09-2020).

29/9/2020

Corrección de erros. Resolución do 28 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

11/9/2020

Corrección de erros. Resolución do 28 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

1/9/2020

Resolución do 28 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

18/2/2020

Resolución do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado por Resolución do 25 de xuño de 2019.

11/2/2020

Nota informativa Concurso de Traslados 2019

Documentación e trámites necesarios

Persoal procedente de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

O día seguinte ao cesamento no destino de orixe, deberán achegar á xefatura territorial que corresponda mediante correo electrónico a seguinte documentación: fotocopia DNI, ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) e a fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 1/1/2011) e tarxeta de MUGEJU.

O resto da documentación poderán presentala na delegación correspondente o día da toma de posesión.

 • Fotocopia do DNI
 • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores ao 1/1/2011) e fotocopia da tarxeta de MUGEJU
 • Certificado de haberes
 • Certificado ou copia dos trienios recoñecidos
 • Certificación das vacacións e días de asuntos particulares na Administración da que procedan. A certificación deberá indicar os días xa desfrutados con cargo ao 2020.
 • Modelo 145 (IRPF)

Persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia

Persoal que obteña destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

O persoal que obteña un novo destino fóra da comunidade autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento, deberá facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario, asinando o impreso acreditativo de tal circunstancia. 

No caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade autónoma nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal ao correspondente servizo de persoal de xustiza.

Instrución relativa ao concurso de traslados convocado por Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza

Anexo: solicitude de continuidade no posto

 

25/11/2019

Orde JUS/1148/2019, de 15 de novembro, pola que se resolve provisionalmente, se aproba a relación de excluídos e se anuncian os lugares onde se atopan a disposición dos interesados os anexos III do concurso de traslado para cubrir prazas vacantes entre funcionarios dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza (BOE/DOG 18-7-2019).

21/11/2019

Información do Ministerio

26/7/2019

Corrección de erros. Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

22/7/2019

Resolución do 2 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.

18/7/2019

Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

Nota do Ministerio

A confección da instancia no concurso debe facerse necesariamente vía web, a través do asistente de inscrición, polo tanto, premer na ligazón “G.T.A. Concurso de Traslados" para ter acceso ao mesmo a partir das 0:00 horas do día 19 de xullo ata as 24:00 horas do día 9 de agosto de 2019.

Pode consultar o Manual do asistente de inscrición web para realizar a solicitude do concurso (ver documentos asociados).

Atención ás persoas usuarias (exclusivamente para solución de dúbidas sobre o asistente de inscrición): 913 904 605.
 

 

Corpos de médicos forenses

15/9/2021

Resolución do 1 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso específico de méritos as prazas vacantes de cadansúa xefatura de sección da Área de Patoloxía Forense e mais da Área de Clínica Médico-Forense na Subdirección Territorial da Coruña, e de xefatura de sección da Área de Clínica Médico-Forense na Subdirección Territorial de Ourense, todas elas do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) 

15/9/2021

Resolución do 1 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan, para a provisión polo sistema de libre designación, postos de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles.

12/05/2021

Resolución do 19 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado por Resolución do 5 de novembro de 2020  

4/12/2020

Resolución do 5 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, para o corpo de médicos forenses.

15/1/2020

Resolución do 12 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, anunciada por Resolución do 18 de outubro de 2019 da Dirección Xeral de Xustiza.

15/11/2019

Resolución do 18 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca, para a provisión polo sistema de libre designación, un posto de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Resolución do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión das prazas vacantes de xefes de sección na Subdirección Territorial da Coruña do Instituto de Medicina Legal de Galicia, convocado pola Resolución do 8 de abril de 2019.

Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dispón a publicación da Orde JUS/626/2019, do 28 de maio, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no corpo nacional de médicos forenses.

Resolución do 18 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, anunciada pola Resolución do 9 de abril de 2019.

Listaxe das persoas excluídas para a provisión das prazas vacantes de xefes de sección na Subdirección Territorial da Coruña do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).